Instalacja wodno-kanalizacyjna

Jednym z mediów niezbędnych do zasilenia w nowobudowanym budynku jest instalacja wodna. W nowych obiektach projektuje się instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji, która zapewnia komfort ciepłej wody w odległych punktach poboru CWU.

Przewody wody ciepłej powinny być prowadzone nad przewodami wody zimnej. Jeśli w pomieszczeniu są też przewody gazowe, powinny biec nad przewodem wody ciepłej, podobna zasada dotyczy przewodów elektrycznych. Przewody można prowadzić po ścianie albo ukryć w bruzdach ściennych. Wszystkie przewody wykonywane przez Naszą Firmę są izolowane otulinami z poliuretanu.

Trzeba też pamiętać – szczególnie w przypadku instalacji z miedzi lub tworzyw sztucznych - o kompensacji. Ponieważ rury w naturalny sposób wydłużają się pod wpływem temperatury, trzeba umożliwić im tzw. ruch cieplny. Powinny więc być prowadzone z pewnym luzem. Odcinki przewodów nie powinny być zbyt długie.

Odprowadzenie ścieków musi być równie niezawodne, jak dostarczanie wody, a instalacja kanalizacyjna ma pracować sprawnie i bezawaryjnie. Stąd musi być wykonana starannie, z dbałością o szczegóły konstrukcyjne.

Ścieki (a co za tym idzie i kanalizację) można podzielić na sanitarne i deszczowe. Nawet jeśli odprowadzane są one do wspólnej sieci kanalizacyjnej (tzw. kanalizacja zbiorcza), na terenie nieruchomości istnieje oddzielna instalacja kanalizacji sanitarnej i oddzielna deszczowej. Ścieki sanitarne (zwane też bytowymi, pochodzące z gospodarstwa domowego) zbierane są na terenie nieruchomości (budynku) poprzez instalację kanalizacji wewnętrznej, a stamtąd odprowadzana do sieci kanalizacyjnej lub do przydomowej oczyszczalni ścieków.